GIST Intelligence – controllingové řízení koncernu MEDIS

31. 1. 2017

Společnost MEDIS Holding a.s. Hradec Králové zahájila projekt implementace controllingového systému GIST Intelligence, s cílem sjednotit řízení celého koncernu. GIST Intelligence bude využívat 11 společností koncernu. Zdrojová data budou využita z různých základních informačních systémů od Helios Red, přes IPOS, TES – ISEI, Caris, Zeis po Orsoft.

Mezi hlavní cíle patří:

 

O koncernu MEDIS

MEDIS představuje uskupení akciových společností, které podnikají v širokém spektru rozmanitých činností. Nosným oborem je oblast silničního a mostního stavitelství, vedle něhož se úspěšně rozvíjí strojírenství včetně výzkumu a vývoje nových technologií a zařízení pro chemickou a potravinářskou výrobu, dále obchod a zemědělství.

Přes různost výrobních činností je koncern jednotný celek vystupující při obchodních jednáních s vědomím širokého zázemí všech společností. Pocit jednoty je vytvářen uvnitř koncernu vědomím náležitosti k silné skupině podnikající na základě ryze českého kapitálu, která je schopná konkurence ve všech oblastech svého působení.

Koncern MEDIS zaměstnává více než 850 zaměstnanců a dosahuje tržeb přes 3,5 miliardy Kč.

Více informací získáte na www.medis.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>