GIST rozvíjí spolupráci s VaK Pardubice i v controllingu

24. 9. 2018

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zahájila projekt implementace controllingového systému GIST Intelligence.

Zdrojem dat pro GIST Intelligence je informační systém Helios Green.

Mezi hlavní cíle patří:

 

Realizace GIST Intelligence umožní propojení ekonomických a technických dat ve společnosti VAK Pardubice, neboť v současnosti také probíhá implementace systému GIST Aplikace v oblastech Řízení investičních zakázek, Evidence majetku a smluv a Bilance vody.

 

O společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice je smíšeného typu (je vlastník i provozovatel vodohospodářské infrastruktury). Hlavní činností je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v regionu Pardubicka.

Ve společnosti VAK Pardubice pracuje cca 280 lidí a roční obrat firmy činí cca 650 milionů Kč.

Více informací získáte na www.vakpce.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>