GIST zajišťuje hodnocení prospěchu na gymnáziu

11. 9. 2017

Gymnázium J. K. Tyla, převzalo do rutinního užívání webovou aplikaci na Hodnocení prospěchu žáků, kterou dodala společnost GIST.

Mezi hlavní přínosy této aplikace patří:

 

O Gymnáziu J. K. Tyla

Gymnázium J. K. Tyla je tradiční královéhradecká střední škola sídlící v historické budově na Tylově nábřeží, navržené architektem Josefem Gočárem a dostavěné v roce 1927. Gymnázium je pokračovatelem latinských městských škol, první zmínku o nich lze nalézt v roce 1362. Postupem času se výuka transformovala v jezuitské gymnázium a později státní rakouské gymnázium.

Gymnázium J. K. Tyla vystudovalo mnoho významných osobností, mezi které patří např. Josef Kajetán Tyl, Alois Jirásek, Karel Jaromír Erben, Karel Čapek, Alois Rašín, Leoš Heger, František Smotlacha, Dominik Duka, a další.

Více informací získáte na www.gjkt.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>