Ferona Polska štartuje dátový sklad Ekonomika

22. 2. 2019

Spoločnosť Ferona Polska S.A. štartuje projekt Migrácie Dátového skladu pre oblasť Ekonomika. Prvou časťou projektu bude vypracovanie implementačného projektu, ktorý bude obsahovať detailnú špecifikáciu nastavenia Dátového skladu. Návrh riešenia bude vychádzať z nastavenia Dátového skladu materskej spoločnosti Ferona, a.s. a FERONA Slovakia, a s. so zohľadnením špecifík spoločnosti Ferona Polska S.A.

Druhou časťou projektu bude samotná implementácia systému Dátového skladu pre oblasť Ekonomika a Controlling. Dátový sklad tvoria tieto časti:

 

O spoločnosti Ferona Polska

Ferona Polska S.A. je modernou obchodnou organizáciou, zaoberajúcou sa nákupom, skladovaním, úpravou a predajom hutníckych výrobkov, hutníckych druhovýrobkov a neželezných kovov na báze veľkoobchodu.

Dlhá história spoločnosti Ferona ako predajcu ocele začala v Prahe v roku 1829. V roku 1997 bola na Slovensku otvorená nezávislá Pobočková pobočka a v roku 2007 bola skupina spojená s Feronou Polska. Spoločnosti zdieľajú svoje skúsenosti, podporujú obchod a ťažia zo synergického efektu spoločnej kúpnej politiky.

Bezkonkurenčná šírka sortimentu a komplexnosť poskytovaných služieb (doprava na miesto určenia, delenie a úprava materiálu) sú hlavnými atribútmi spoločnosti Ferona Polska, vďaka nim si zachováva pozíciu jedného z predných obchodníkov s hutníckymi materiálmi v Poľsku.

Viac informácií získate na www.ferona.pl/en.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>