VAK Pardubice „bilancuje vodu“

22. 11. 2018

Spoločnosť Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zahájila projekt rozšírenia systému GIST Aplikace o modul Bilancia vody. Ten nadväzuje na už využívané moduly Evidencie investičných zákaziek a Agenda prevádzkových zmlúv.

Medzi hlavné ciele patria:

 

O spoločnosti Vodovody a kanalizace Pardubice

Spoločnosť Vodovody a kanalizace Pardubice je zmiešaného typu. Hlavná činnosť pozostáva z prevádzkovania vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v regióne Pardubíc.

V spoločnosti VAK Pardubice pracuje cca 280 ľudí a ročný obrat firmy tvorí cca 650 miliónov Kč (cca 25 mil. EUR).

Viac informácií získate na www.vakpce.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>