O spoločnosti

Sme česká softwarová a poradenská spoločnosť, vlastnená od založenia v roku 1994 až dodnes štyrmi fyzickými osobami.

Znalosťami podporenými informatikou pomáhame našim zákazníkom zvyšovať ich schopnosť dosahovania ekonomických cieľov.

Našich viac než 80 zamestnancov sa sústredí predovšetkým na tri produkty

Consulting       Business Intelligence       Vývoj software

V synergii týchto troch oblastí vidíme našu konkurenčnú výhodu, ktorú ocenilo už viac než 400 zákazníkov zo všetkých segmentov priemyslu, obchodu, služieb a verejnej správy.

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO podľa noriem:

ISO 9001:2008  systém manažmentu kvality
ISO 14001:2004 systém environmentálneho manažmentu
ISO 20000-1:2005 systém manažmentu služieb IT
ISO 27001:2005   systém manažmentu bezpečnosti informácií


Spoločnosť má registrovanú ochrannú známku a logo GIST.

Od založenia spoločnosti až dodnes sa podieľame na vývoji Automatizovaného daňového informačného systému ČR.

1994

V roku 1995 bol GIST, s .r.o. spoluzakladateľom spoločnosti ASD Software, s. r. o. so sídlom v Šumperku, v ktorej má dodnes obchodný podiel.

1995

Od roku 2002 spoločnosť sídli vo vlastnej budove v centre Hradca Králové, v lokalite Aldis.

2002

Pre posilnenie obchodných, konzultačných a implementačných kapacít na slovenskom trhu, sme v roku 2007 založili dcérsku spoločnosť GIST Consulting, s.r.o. so sídlom v Žiline.

2007
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>