Business Intelligence

Na realizáciu Business Intelligence a dátových skladov využívame predovšetkým vlastný systém GIST Intelligence, rozvíjaný už vo štvrtej generácii. Využívame taktiež BI nástroje spoločnosti Microsoft, a vieme ich skvelo integrovať do nášho systému.

Systém GIST Intelligence je úspešne prevádzkovaný u stoviek zákazníkov v Českej a Slovenskej republike a to vo všetkých segmentoch. Realizovali sme projekty v oblasti výroby, obchodu, služieb, utilít i verejnej správy, ako o tom svedčia naše referencie.

GIST Intelligence je unikátny svojou komplexnou podporou controllingových činností, hlavne plánovania, hodnotenia a analýz odchýlok. GIST Intelligence efektívne podporuje i činnosti, ako sú kalkulácie, forecasting, vnútropodnikové operácie, výpočet réžií, konsolidácia, výkazníctvo a mnoho ďalších.

Realizovali sme taktiež projekty ako Reporting a plánovanie v IFRS (US GAAP), Performance Management - KPI, Reporting materskej spoločnosti, Reporting regulátorom trhu, Kalkulačný systém. Sme pripravení na Big Data aj na Industry 4.0, pomôžeme Vám analyzovať a vizualizovať technologické dáta z výrobných zariadení a pod.

Projekty BI doplňujeme Business poradenstvom so zamarením na controlling, procesné riadenie, stratégie, riadenie rizík a pod. Častou požiadavkou je definícia komplexného reportingu s cieľom sprehľadniť spoločnosť, udržať si kontrolu nad podnikovými procesmi a identifikovať odchýlky a priestor pre zlepšenie.

Navrhneme a zrealizujeme Vám riešenie na mieru presne podľa Vašich potrieb. Naše znalosti a skúsenosti zákazníckych potrieb zo stoviek projektov sme koncentrovali v našom „Best-practice“ riešení obsahujúcom moduly Strediská, Predaj, Rentabilita, Vnútropodnik, Výroba, Výrobné kalkulácie, Zásoby, Nákup, Finančná analýza, Likvidita. Požiadajte nás o popis týchto typizovaných oblastí a využijete ich k svojej inšpirácii.

Neobmedzujte sa iba na typizované oblasti. Máme skúsenosti aj s riešením veľkého množstva najrôznejších čiastkových a špecifických oblastí, ako sú ľudské zdroje, majetok a investície, marketingové akcie, kvalita, štíhla výroba, doprava, údržba, energetika a ďalšie. Vytvárali sme skupinové riešenia finančného controllingu, zásob, treasury, konsolidácie a pod.

 

 

Vyžiadajte si bližšie informácie priamo od obchodného riaditeľa na +420 602 664 529 alebo petr.wurm@gist.cz.

Business Intelligence realizujeme v týchto oblastiach:

 • Dátové sklady
 • Štandardný i webový reporting
 • Plánovací systém, forecasting, modelovanie
 • OLAP analýzy, ad-hoc analýzy, dataminning
   
 • Performance management, KPI
 • Produktové a zákaznícke analýzy
 • Reporting IFRS, US GAAP, konsolidácie
 • Kalkulačný systém, výpočet réžií, vnútropodnikové operácie
 • Analýzy odchýlok
   
 • In-memory a SelfService BI riešenia
 • Využitie mobilných zariadení pre BI
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>