Consulting

Už 20 rokov radíme našim zákazníkom v oblastiach controllingu, stratégie a procesov, aby sme maximálne využili synergiu s realizáciou BI/DW.

Už stovkám zákazníkov sme zdokonalili controllingovú metodiku, ktorá zahŕňa celý cyklus od plánovania, cez hodnotenie, k analýze odchýlok a prijímaniu konkrétnych opatrení. V jadre riešení je vždy kalkulačný systém, ktorého rozvoj prináša významné ekonomické efekty vďaka znalostiam rentability zákazníkov, produktov, podnikových útvarov i procesov. Štandardnou súčasťou týchto projektov je aj návrh manažérskeho reportingu a zodpovedajúce úpravy motivačného systému.

Zmysluplný controlling musí pomáhať riadiť správnym smerom, preto zameriavame náš consulting tiež na oblasť stratégie. Analyzujeme so zákazníkmi ich vnútornú aj vonkajšiu situáciu, formulujeme ich poslanie, víziu a stratégiu a transformujeme ich do realizačných projektov a akcií.

Realizácia stratégie znamená často zmeny v podnikových procesoch, preto dokážeme tiež analyzovať Vaše procesy a navrhovať ich optimálne zmeny, vrátane ich podpory informačnými systémami.

Navrhneme Vám riešenie na mieru, pri ktorom aplikujeme znalosti a skúsenosti získané v projektoch u stoviek našich zákazníkov. Realizovali sme riešenia u nadnárodných korporácií, ale aj projekty pre menšie spoločnosti, a to vo všetkých segmentoch priemyslu, v službách, obchode aj verejnej správe, ako o tom svedčia naše referencie.

 

 

Vyžiadajte si bližšie informácie priamo od obchodného riaditeľa na +420 602 664 529 alebo petr.wurm@gist.cz.

Consulting realizujeme v týchto oblastiach:

 • Controlling
  Kalkulácie, plánovanie, reporting, motivačné systémy, analýzy
   
 • Stratégia
  Vnútorná aj vonkajšia analýza, poslanie, vízia, stratégia, BSC, strategické projekty a akcie, risk management
   
 • Procesy
  Analýza procesov, riadenie procesov, reengineering, Activity Based Management, ICT
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>