O aplikaci

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gist.cz je společnost GIST, s.r.o. (zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 6566).

GIST, s.r.o. je nositelem práva autorského dle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon k veškerému obsahu www.gist.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>