Controlling

Pomáhá vám controlling řídit firmu tím správným směrem?

Získejte přesnější podklady pro rozhodnutí, která posunou vaši společnost správným směrem. Controllingem se zabýváme už tři dekády a pomůžeme vám ho nastavit tak, aby přinesl vaší společnosti ty nejpřesnější výsledky. 
Controlling pro nás není jen malý útvar ve financích, stejně jako controller není jen excelový „cifršpión”. Controlling pomáhá manažerům plánovat, kontrolovat a rozhodovat. Zásobuje celý vrcholový management přesnými a srozumitelnými podklady, do hloubky analyzuje příčiny komplexních jevů a je nedocenitelným pomocníkem při plánování. Pomáhá určovat směr, hlásí odchylky od kurzu a navrhuje nápravná opatření. Nastavíme systém controllingu ve vaší společnosti tak, abyste z něj získali maximum.

 

Pomůžeme vám pochopit minulost. A naplánovat budoucnost

Co přesně zapříčinilo lepší (či horší) hospodářský výsledek vaší společnosti v určitém období a jak se z toho poučit do budoucna? Na úspěch má vliv mnoho faktorů – a je těžké poznat, na které se zaměřit přednostně. Rozumíme souvislostem mezi těmito faktory, odlišíme jednotlivé vlivy a změříme jejich účinek. Díky tomu zprůhledníme business vaší společnosti, a vy získáte přesnější výsledky zákazníků, produktů, útvarů i zakázek. Poznáte nejen, co se stalo, ale i proč. A také, co by se mohlo stát.  Pak můžete reagovat opravdu včas a přesně.
 
Plánování slouží k ovlivnění budoucnosti. Žádné řízení se neobejde bez stanovení cílů, které zaměřují úsilí jedním směrem a fungují jako srovnávací základny pro hodnocení. Nastavíme metodiku vašeho plánování tak, aby odhalilo podmínky, za nichž může být dosaženo stanovených cílů, a ukázalo vám nejpřímější cesty k jejich naplnění. Na základě specifik vaší společnosti a našich zkušeností společně rozhodneme, jaká míra detailu bude v daném případě nejefektivnější, jaká by měla být struktura dílčích plánů, zohledníme vzájemnou provázanost jednotlivých procesů apod. Velkým pomocníkem je nám v tom software GIST Intelligence.
 

Controlling propojený s Business Intelligence

U nás v GISTu je controlling nerozlučně spojený s nástroji Business Intelligence (BI).  Dobře nastavený systém controllingu dává užívání BI nástrojů největší smysl. BI nástroje ušetří controllerům spoustu času – zvlášť pokud umí něco navíc jako náš softwarový produkt GIST Intelligence. Seznamte se s přínosnými způsoby využívání, které kombinují controllingovou metodiku s BI funkčností. Představují best practice z desítek realizovaných projektů a nejlépe si z nich uděláte obrázek o tom, co vám dvojkombinace controlling + BI může přinést.
 
„Zlepšíme metodiku controllingu ve vaší společnosti. Nastavíme vaše controllingové procesy od plánování přes hodnocení až po analýzu odchylek a přijímání opatření. Námi definovaný reporting vás nezahltí, ale poskytne relevantní informace pro řízení. Vše podpoříme systémem GIST Intelligence.“
Gabriela Hlisníková, vedoucí konzultant controllingu, gabriela.hlisnikova@gist.cz
 
Controllingové znalosti rozvíjíme a uplatňujeme již více než 25 let. Využíváme zkušeností ze stovek projektů z oblastí výroby, obchodu, služeb, utilit i veřejné správy. Použijeme je u vás přesně tak, jak bude pro vaši situaci nejlepší. Obrázek o naší práci si můžete udělat prostřednictvím vybraných Referencí.
 
„GIST nám zavedením opravdového controllingu ukázal, které naše produkty jsou skutečně ziskové, kteří zákazníci jsou pro nás nejpřínosnější, a jaké náklady můžeme ušetřit. Díky smysluplným reportům máme nyní naše procesy pod kontrolou.“ 
Richard Zeman, ekonomický ředitel společnosti Linaset, a.s.
 

Nedostáváte jako TOP manažer kvalitní controllingovou podporu? Zdarma ověříme, jaké to má důsledky pro vaši společnost a navrhneme řešení. Pošlete nám e-mail.

Uvidíte přesný původ každého úspěchu nebo selhání. Uvidíte původ všech zisků a ztrát. Získáte trvalý vhled do budoucnosti svého podniku a každý den tak můžete zabránit potížím nebo posílit svůj úspěch. Poskytneme vám k tomu účinné metody a nástroje, které odliší jednotlivé faktory a změří jejich účinek. Pravidelné hodnocení vám pak umožní činit včasná a správná rozhodnutí.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>