Vývoj softwaru

Software na míru umocní vaši jedinečnost

Nechte si vytvořit softwarové řešení na míru vašim procesům a staňte se rychlejší, levnější, efektivnější – zkrátka produktivnější. V každé větší firmě nebo instituci existují unikátní specifické procesy. Nemusí to být ty hlavní či nejdůležitější, ale přesto mohou tvořit vaši žádoucí jedinečnost, která je zdrojem vaší výhody oproti konkurenci.

Kvůli své unikátnosti přitom bývají tyto procesy často špatně softwarově podpořeny. Buď se na jejich podporu znásilňují standardní „krabicové“ softwary, nebo se používá soustava excelů. Oboje přináší problémy.

Pouze software vyvinutý na míru dokáže podpořit jedinečnost vašich procesů a umocnit z nich plynoucí konkurenční výhody. Ano, software na míru může být dražší než „krabicové“ řešení, ale návratnost takovéto investice bývá velmi rychlá.

Vývojem softwaru na míru jsme přispěli k řešení už řady unikátních potřeb v různých typech organizací – od malých po ty největší. Existují přitom určité typické oblasti, které naši zákazníci potřebují opakovaně softwarově podchytit. Často například řešíme evidenci údržbových a investičních zakázek či projektů, kde je třeba hlídat zodpovědnosti, postupy a termíny, spravovat související dokumentaci, reportovat či eskalovat výjimky. Další častou oblastí bývá sběr, zpracování a vizualizace technických, výrobních či provozních dat.

Při vývoji softwaru si zakládáme na tom, že mluvíme řečí svých zákazníků. Vždy vynakládáme patřičné úsilí, abychom do hloubky porozuměli vašemu oboru, naučili se používat vaše pojmy a chápat vaše potřeby. Pak teprve můžeme navrhnout opravdu kvalitní řešení, které nebude kopírovat současné postupy, ale využitím moderních technologií je posune na vyšší úroveň.

Vývoj softwaru stál na samém počátku existence naší společnosti a je jejím jádrem doposud. Prolíná se všemi našimi produkty. Řešíme i ty nejrozsáhlejší systémy se stovkami uživatelů a opravdu velkými objemy dat.

 

„Tím největším je Automatizovaný daňový informační systém (ADIS). Slouží celé Finanční správě ČR, od finančních úřadů po Generální finanční ředitelství. Již přes 25 let pomáhá státním zaměstnancům s výběrem daní. Úředníci mohou více času věnovat efektivní práci a občané mohou díky Daňovému portálu komunikovat s finanční správou z domova či kanceláře. Aktuálně se mj. podílíme i na vývoji Portálu MOJE daně.“

Ivan Pařízek, společník a jednatel, ivan.parizek@gist.cz

 

GIST je již téměř tři desetiletí naším významným partnerem při vývoji Automatizovaného daňového informačního systému České republiky. Oceňujeme znalosti daňové problematiky, vývojářské kompetence i spolehlivost a vstřícnost.

Jakub Holub, Partner, GBS CEE Big Deals Leader, IBM services

 

GIST Aplikace zrychlují procesy, konsolidují data a zpříjemňují uživatelský zážitek. GIST Aplikace je jednotné softwarové prostředí, ale nikoliv krabicový software. V jeho rámci jsme pod jednou hlavičkou vytvořili řadu individuálních řešení se specifickou funkcionalitou, a to v několika oborech. Nejvíce projektů máme u vodárenských podniků – důkladné porozumění tomuto oboru je na výsledku znát. Stejně detailně budeme rozumět i vám. Obrázek o naší práci si můžete udělat prostřednictvím vybraných Referencí.“

Jaroslav Jindra, manažer GIST Aplikace, jaroslav.jindra@gist.cz

 

„Se společností GIST spolupracujeme již čtvrtým rokem. S vlastní spoluprací jsme velmi spokojeni a oceňujeme nejen moderní a progresivní přístup, ale hlavně jejich odborné znalosti a přístup analytiků. Kolegové ze společnosti GIST se vždy prezentovali jako profesionálové a kladli velký důraz na kvalitu výstupů a uživatelskou přívětivost vyvíjeného řešení. Jakékoliv další požadavky a podněty  uživatelů byly vždy akceptovány a zapracovány do systémů. Věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat v rozvíjejícím se řešení."

Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat a ocenit profesionální přístup pracovníků GIST po odborné i organizační stránce při realizaci našich projektů – zakázek. Speciálně bych chtěl poděkovat týmu „GA“, který se nám věnoval od návrhu řešení až po výsledné hodnocení."

Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

 

Máte zájem umocnit svou jedinečnost softwarem na míru? Pošlete nám e-mail.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>