ČEVAK rozšiřuje GIST Aplikaci pro Sběr a zpracování technických dat o oblast „Výkaznictví“

2. 7. 2018

Akciová společnost ČEVAK České Budějovice, dlouholetý uživatel systému GIST Aplikace – datového skladu pro Sběr a zpracování technický dat, rozšiřuje toto řešení o nové oblasti zaměřené na „Výkaznictví“.

Modul Výkaznictví bude zajišťovat tvorbu a přenos státních výkazů, tj. vybraných údajů majetkové a provozní evidence (VUME/VUPE) a dalších povinných hlášení do ISPOP a pro Český statistický úřad.

Mezi hlavní cíle rozvoje patří:

V oblasti VUME/VUPE

V oblasti ISPOP

 

O společnosti ČEVAK

Společnost ČEVAK je vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje ČEVAK pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Více informací získáte na www.cevak.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>