VAK Pardubice „bilancuje vodu“

22. 11. 2018

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zahájila projekt rozšíření systému GIST Aplikace o modul Bilance vody. Ten navazuje na již využívané moduly Evidence investičních zakázek a Agenda provozních smluv.

Mezi hlavní cíle patří:

 

O společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice je smíšeného typu. Hlavní činností je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v regionu Pardubicka.

Ve společnosti VAK Pardubice pracuje cca 280 lidí a roční obrat firmy činí cca 650 milionů Kč.

Více informací získáte na www.vakpce.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>