GIST vytváří platformu pro společné sdílení znalostí a zkušeností z oblasti Controllingu

29. 4. 2021

Na konci března proběhl první z plánovaných workshopů, a to na téma Manažerská výsledovka pro vysvětlení dosaženého hospodářského výsledku. 

A bylo to skvělé! Nejen, že se velice vydařily prezentace využití manažerské výsledovky ve společnostech KOVOLIS HEDVIKOV a.s.Karel Kaňák, s.r.o., ale proběhla i živá diskuse a svoji manažerku s námi sdílelo hned několik uživatelů z různých oborů. Ze zpětné vazby víme, že zazněly informace prospěšné pro mnoho účastníků.
Sestavit opravdu vypovídající manažerku není úplně triviální, protože se musí přizpůsobit businessu konkrétní společnosti. Tomu, co je právě pro tuto společnost důležité. Podle nás v GISTu ale existuje pár pravidel, které by měla splňovat každá manažerka. 
 
Především by měla:
 
 
30. 4. proběhne další workshop, tentokrát na téma Hodnocení ziskovosti produktů a zákazníků. 
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>