Business Intelligence

Ušetřete čas při neproduktivních činnostech a věnujte ho hlubší analýze dat či plnohodnotnému controllingu

Se správně nastavenými nástroji BI ušetří vaši controlleři a datoví analytici spoustu neproduktivního času a budou se moci soustředit na to podstatné. Díky tomu vám poskytnou přesnější informace pro vaše úspěšná rozhodnutí.
Business Intelligence (BI) nástroje automatizují sběr dat ze všech informačních zdrojů a jejich uložení do optimalizovaných struktur datového skladu. Usnadňují také tvorbu reportů a analýz, takže pak můžete více času věnovat samotnému hodnocení získaných informací.
V GIST zajistíme kompletní Business Intelligence řešení od datového skladu až po reporting. Vše v nástrojích společnosti Microsoft jako SQL Server či Power BI.
 

GIST Intelligence – vyvinuto speciálně pro controllery

Nástroje Microsoft jsme integrovali rovněž do našeho vlastního softwarového produktu s názvem GIST Intelligence. Ten je mezi BI řešeními unikátní svojí komplexní podporou controllingu. Na základě inspirace a zkušeností stovek zákazníků jsme naprogramovali řadu užitečných vlastností. GIST Intelligence díky nim šetří čas při všech controllingových činnostech, jako jsou reporting, plánování, forecasting, kalkulace, výpočet režií, vnitropodnik, konsolidace, vykazování a řada dalších.
Díky úspoře neproduktivního času získáte od svých controllerů a datových analytiků důkladnější hodnocení, interpretace a komentáře k informacím, které vám budou prezentovat. S analýzami půjdou do hloubky ke skutečným příčinám a sestaví přesnější plány či forecasty. Výstupy budou mít samozřejmě o to větší výpovědní hodnotu, čím lépe bude nastaven celý controllingový systém.
 
Přínosy BI nástrojů jsou podle nás úměrné smysluplnosti jejich využívání. Proto u nás v GISTu chápeme užívání nástrojů BI jako úzce spojené s controllingem. Dobře nastavený systém controllingu dává užívání BI nástrojů největší smysl. Tato synergie platí i obráceně. BI nástroje odstraňují přílišnou pracnost mnoha controllingových činností. Máme z desítek projektů ověřené přínosné způsoby využívání, které kombinují controllingovou metodiku s potřebnou BI funkčností. 
 
 „Vývoj GIST Intelligence máme plně ve svých rukou, rádi se necháváme inspirovat našimi zákazníky a zvládneme odbavit i jejich specifické požadavky. Naše řešení jsou otevřená uživatelským úpravám. Můžete si zvolit, na jakou úroveň změn si troufnete sami. Ale nikdy vás v tom nenecháme samotné“
Filip Ježek, produktový ředitel, filip.jezek@gist.cz
 
Controllingové a Business Intelligence nástroje rozvíjíme a implementujeme už více než 25 let. Staráme se o stovky zákazníků užívajících naše řešení. Ve všech oblastech výroby, obchodu, služeb, utilit i veřejné správy. Přesvědčte se o tom prostřednictvím našich Referencí.
 
„GIST nám pomohl vyznat se v našich datech, odhalit chyby v primárních systémech a sdílet jednotné a hlavně pravdivé informace pro celý management. Díky snadnějšímu plánování a forecastingu se nám podařilo více vidět do budoucnosti.“
Milan Rada, ředitel lidských zdrojů a informatiky společnosti Ferona, a.s.
 
„Z mého pohledu si svou práci bez využití GISTu již neumím představit. Máme dokonalý přehled o ekonomickém chodu společnosti a současně jsme schopni produkovat analýzy z obchodování. Efektivně plánujeme a ještě efektivněji plán zvládáme vyhodnocovat. GIST nám velice pomáhá také svým poradenstvím a asistencí. Můžeme se na ně kdykoliv obrátit a vždy se nám plnohodnotně věnují.“
Ing. Jaroslav Štembera, zástupce finančního ředitele, Burza cenných papírů Praha, a.s.
 

Nemáte jako TOP manažer včasné, snadno dostupné a úplné informace pro rozhodování? Zdarma ověříme, jaké to má důsledky pro vaši společnost a navrhneme řešení. Pošlete nám e-mail.

Uvidíte přesný původ každého úspěchu nebo selhání. Uvidíte původ všech zisků a ztrát. Získáte trvalý vhled do budoucnosti svého podniku a každý den tak můžete zabránit potížím nebo posílit svůj úspěch. Poskytneme vám k tomu účinné metody a nástroje, které odliší jednotlivé faktory a změří jejich účinek. Pravidelné hodnocení vám pak umožní činit včasná a správná rozhodnutí.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>