ADIS

Automatizovaný daňový informační systém

ADIS je aplikačně technickou podporou Finanční správy ČR. Jedná se o celorepublikovou aplikaci, která má vybudovanou jednotnou technickou infrastrukturu.

ADIS se skládá z dílčích modulů pro činnost finanční správy – registr daňových subjektů, zpracování daňových tvrzení (daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování) jednotlivých daní, z modulů společných průřezových činností, které jsou potřebné pro správu, evidenci, vybírání a vymáhání daní, převod finančních prostředků oprávněným příjemcům a z modulů nezbytné systémové podpory.

V rámci ADIS existuje na Internetu Finanční správy ČR aplikace Portál MOJE daně (Online finanční úřad (daňová informační schránka), Elektronická podání pro Finanční správu, Elektronická evidence tržeb…), která je službou pro daňové subjekty.

ADIS komunikuje s dalšími systémy. Přebírají se např. data z katastru nemovitostí, z insolvenčního rejstříku, z registru obyvatel, z registru motorových vozidel. Další nezbytností je výměna dat s ČNB, která vede účty všech finančních úřadů. ADIS rovněž poskytuje informace systému státní sociální podpory provozovanému MPSV ohledně oprávněnosti nároků na sociální dávky fyzickým osobám. ADIS zajišťuje i mezinárodní výměnu informací v oblasti správy daní.

ADIS se neustále vyvíjí, aktualizuje a přizpůsobuje požadavkům, které na něj klade informační politika GFŘ, legislativa (včetně legislativy EU - napojení ADIS na EU) a v neposlední řadě i jeho uživatelé.

GIST významně participuje na vývoji ADIS. Objednatelem tohoto systému je Generální finanční ředitelství (resortní organizace Ministerstva financí ČR), uživateli jsou kromě Generálního finančního ředitelství (GFŘ) všechny orgány finanční správy a vzhledem k možnosti elektronického podání a získávání informací z daňového řízení pomocí Portálu MOJE daně potenciálně všechny daňové subjekty a další osoby spolupůsobící při správě daní ČR.

Systémovým integrátorem projektu je společnost IBM Česká republika, spol. s r.o. (projekt ADIS je realizován v rámci její konzultační divize IBM Global Business Services). Od roku 2020 je Prime (přímý dodavatel služeb pro GFŘ, který má příslušný smluvní vztah s IBM) společnost O2 IT Services s.r.o.. Na straně GFŘ má vývoj ADIS na starosti Odbor daňových informačních systémů (41).

ADIS je projektován pomocí CASE nástroje Sparx Enterprise Architect (dříve pomocí SELECT Systems Engineer) a programován v jazycích Informix-4GL, Java 2 SE (s využitím Eclipse, JSFHibernate). Nově vyvíjené části (od r. 2020 vývoj Portálu MOJE daně (nástupce Daňového portálu)) pak jsou realizovány s využitím Spring Boot pro business vrstvu a Angular pro prezentační část. Používá se systém řízení verzí zdrojových souborů (Git/GitLab). Aplikace je provozována na IBM serverech s operačním systémem AIX, databázovým systémem Informix a aplikačním serverem Tomcat. Aplikace jsou celorepublikově propojeny privátní komunikační sítí finanční správy FINet-ADIS.

Počátek projektu ADIS spadá do roku 1991, kdy vyhlásilo Ministerstvo financí ČR příslušné výběrové řízení pro automatizovanou podporu nové daňové soustavy, účinné od 1. ledna 1993. Smlouva na realizaci první etapy výstavby systému byla podepsána v červnu 1992 - k ostrému nasazení došlo v březnu 1993.

Pracovníci GIST realizovali SW aplikace, které předcházely ADIS: Účetnictví státních příjmů, Daň z příjmů obyvatelstva včetně daňové statistiky, Zemědělská daň z pozemků od fyzických osob, v systémech dBase, FoxBase, FoxPro.

Pracovníci GIST tedy informatickou podporu správy daní (pro níž je nutná příslušná věcná znalost správy daní) realizují od roku 1990.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>