GIST rozvíjí spolupráci s VAK Pardubice v informační podpoře sledování Jakosti vody a Vody předané

18. 1. 2021

Na základě dlouholeté spolupráce a neustále se zvyšujících požadavků na informační potřeby při řízení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byla koncem roku 2020 zahájena implementace 2 nových modulů systému GIST Aplikace – Jakost vody a Voda předaná.

Tyto moduly se tak zařazují po bok využívaných modulů Evidence zakázek a Bilance vody a také ke controllingovému systému GIST Intelligence, který je se systémem GIST Aplikace datově provázán.

Mezi hlavní cíle modulu Jakost vody patří:

Mezi hlavní cíle modulu Voda předaná patří:

 

O společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice je smíšeného typu (je vlastník i provozovatel vodohospodářské infrastruktury). Hlavní činností je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v regionu Pardubicka.

Více informací získáte na www.vakpce.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>