Koncepce investičního plánování pro PMDP

1. 9. 2015

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeň zahajuje projekt Koncepce investičního plánování, která bude realizována implementací systému GIST Intelligence.

Hlavním cílem je náhrada dokumentů v MS Excel, ve kterých jsou udržovány agendy - Plánování investicEvidence vozidel, plán vyřazení a nákupu. Nové řešení vyřeší zastupitelnost, sníží riziko chyb a veškeré údaje budou centrálně uloženy v systému GIST Intelligence.

Mezi hlavní funkčnosti patří:

 

O společnosti PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. zajišťují většinu výkonů veřejné dopravy na území města Plzně. Systém městské veřejné dopravy v Plzni tvoří tři trakce: tramvaje, trolejbusy a autobusy. Trojice tramvajových linek představuje páteř městské dopravy, spojuje největší předměstí s centrem města, vlakovým a autobusovým nádražím. Obdobnou roli mají trolejbusové linky, které s výjimkou severního předměstí obsluhují všechna ostatní velká předměstí. Autobusové linky tvoří významný doplněk tramvajové a trolejbusové sítě, propojují jednotlivá předměstí mezi sebou a zajišťují spojení do menších městských částí.

Více informací získáte na www.pmdp.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>