SECURITAS rozšiřuje controlling na Slovensko

15. 10. 2015

Společnost SECURITAS ČR s.r.o. Praha implementuje řešení Helios Green Controlling i do své ovládané společnosti SECURITAS SK s.r.o. Prievidza.

Hlavním cílem rozšíření je sjednocení controllingových principů a reportingu v rámci SECURITAS ČR a SR v rozsahu stávajícího řešení v SECURITAS ČR.

Klíčovými uživateli rozšířeného řešení Helios Green Controllingu budou pracovníci SECURITAS ČR.

 

O společnosti SECURITAS SK

SECURITAS SK patří z 100% společnosti SECURITAS ČR, která je dceřinou společností švédské Securitas AB, světové „jedničky“ v oblasti komerční bezpečnosti. Securitas se zaměřuje na poskytování bezpečnostních řešení na míru potřebám svých zákazníků. Securitas působí v 52 zemích Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie, Středního východu a Afriky a zaměstnává více než 300 000 pracovníků.

Na Slovensku se společnost zabývá fyzickou ochranou, mobilními bezpečnostními službami, monitorovacími službami a dalšími specializovanými činnostmi v oblasti bezpečnosti a ostrahy.

Více informací získáte na www.securitas.com/sk/sk-sk/.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>