Setkání uživatelů systémů GIST 2015

1. 12. 2015

Dne 22. 10. 2015 se uskutečnilo Setkání uživatelů systémů GIST. Jako tradičně se setkání zúčastnilo více jak 70 uživatelů, kteří se v průběhu setkání dozvěděli o nových funkcionalitách systémů GIST, o jejich plánovaném rozvoji, ale také o aktuálních trendech v oblasti Business Intelligence, které již dnes systémy GIST podporují.

Zajímavé informace přinesly i prezentace stávajících zákazníků, kteří se podělili s ostatními o své zkušenosti z implementace systému GIST a o konkrétní a praktické přínosy zejména v procesu plánování a následného vyhodnocování, v oblasti úspory režijních nákladů, v otázce propojení technických a finančních dat, automatizace tvorby reportingu pro mateřskou společnost a dalších.

Potěšila nás informace, že systém GIST přispívá mimo jiné ke zvýšení zainteresovanosti pracovníků na tvorbě plánu a zvyšuje jejich důvěru v získávaná data. Například při vyhodnocení rentability zakázek hraje v otázce kvality získaných informací důležitou roli propracovaný systém přiřazení režijních nákladů konkrétní zakázce.

Poděkování za poutavou prezentaci patří společnosti Karel Kaňák, s.r.o, a dále společnostem Královehradecká provozní, a.s. a Středočeské vodárny, a.s.

Setkání bylo završeno Golfovou akademií pod vedením profesionální trenérky. V puttovací soutěži zvítězil Petr Machovec ze společnosti Pražské vodovody a kanalizace, jako druhá se umístila Bc. Jitka Trusková, ze společnosti Královehradecká provozní a na třetím místě Lucie Viktorová ze společnosti Plzeňské městské dopravní podniky. Blahopřejeme!

Velký úspěch měla i ukázka čepování piva spojená s poutavou přednáškou. Dnes již všichni víme, jaký je rozdíl mezi čochtanem, šnýtkem a mlíkem.

Všem zúčastněným děkujeme za velice příjemnou atmosféru!

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>