Společnost GIST, s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku řešení Integračního systému pro podporu řízení kvality Univerzity Hradec Králové.

5. 2. 2021

Jde o součást projektu Infrastruktura pro strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové financovaný Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výstupem projektu budou optimalizované procesy univerzity, rozsáhlý datový sklad čerpající z téměř všech informačních systémů univerzity, manažerský informační systém a nástroj pro řízenou dokumentaci. Systém bude budován v souladu s nově definovanou strategií UHK 21+ a bude podporovat vyhodnocování indikátorů spojených s cíli této strategie.

Velice nás těší aktivní zapojení nejvyšších pracovníků rektorátu i fakult, kteří mají od tohoto projektu vysoká očekávání. Plánované zahájení produkčního provozu je září 2022.

Univerzita Hradec Králové poskytuje vzdělání na 4 fakultách:

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>