Webová aplikace pro vstup dat v Zeelandii

20. 5. 2013

Společnost GIST rozšiřuje datový sklad ve společnosti Zeelandia spol. s r.o., Malšice o webovou aplikaci pro editaci a správu vybraných atributů vyráběných položek, které jsou uloženy v již realizovaném datovém skladu.
Mezi hlavní přínosy webové aplikace patří:
NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>