Workshopy praktického controllingu pokračují, v květnu na téma Hlídání výrobních nákladů a vytížení výrobních kapacit

2. 6. 2021

Tradičně poslední pátek v měsíci se i v květnu uskutečnil v pořadí již třetí workshop praktického controllingu, a to na téma Hlídání výrobních nákladů a vytížení výrobních kapacit. 

Prodiskutovali jsme několik témat:

Konkrétní ukázky z praxe společností AGRO TAMI a.s. a Karel Kaňák s.r.o. jasně ukázaly, že i ve velmi krátkém čase lze docílit významného nárůstu produktivity. Vedle dobře uchopené metodiky a vhodného sw nástroje jsou nejdůležitější lidé, kteří umí získaná data správně využít pro podporu řízení své společnosti. Nechyběla ani ukázka reportingu připraveného našimi konzultanty, a to v podobě personifikovaného reportu pro výrobního ředitele vytvořeného v prostředí Power BI. 


 
Další workshop praktického controllingu proběhne 25.6.2021, tentokrát na téma na téma Platební kalendář a řízení pohledávek.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>