GIST Intelligence podporuje výuka na VŠE Praha

12. 3. 2019

Vysoká škola ekonomická v Prahe zahájila spoluprácu so spoločnosťou GIST, ktorá sa ako líder na trhu controllingových Business Intelligence systémov podiela na Katedre manažérskeho účtovníctva na výuke v rámci kurzu „Počítačom integrované riadenie podniku“.

Hlavným cieľom spolčeného projektu je prenos konkrétnych praktických skúseností z realizácií controllingových systémov riadenia a ich SW podpory u viac ako 500 zákazníkov v oblastiach výroby, obchodu, služieb, utilít i verejnej správy.

GIST študentov zoznámi s:

 

Študenti majú k dispozícií prístup do systému GIST Intelligence, kde si všetko preberané môžu efektívne vyskúšať.

Na konci kurzu budú študenti vedieť:

 

O Vysokej škole ekonomickej

Vysoká škola ekonomická v Prahe (VŠE), založená v roku 1953, je najväčšou verejnou vysokou školou ekonomickou v České republike. VŠE sa člení na 6 fakúlt, ktoré záujemcom ponúkajú široké spektrum bakalárskych, nadväzujúcich magisterských, doktorandských i MBA študijných programov.

Fakulta financií a účtovníctva, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta podnikového hospodárska, Fakulta informatiky a štatistiky a Národohospodárska fakulta sú umiestnené v centre Prahy, Fakulta managementu pôsobí v Jindřichově Hradci. Štúdium prebieha podľa zásad Európskeho systému prevodu a akumulácie kreditov (ECTS).

Na VŠE študuje v súčasnej dobe takmer 15 tisíc študentov. VŠE ponúka bakalárske študijné programy v češtine, angličtine a ruštine, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy v češtine a angličtine.

Viac informácií získate na www.vse.cz.

NAŠI ZÁKAZNÍCI:
>